Θαυμα Του Oceam, Αλμπρεχτ Ντύρερ
Αλμπρεχτ Ντύρερ
ΚΩΔ.6141