Ιατρική (Λεπτομέρεια η Υγεία), Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.1182
Οι Φιλες, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.1204
Ιατρική, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4438
Ιατρική (Έγχρωμη), Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4439
Φιλοσοφία, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4448