Προσωπογραφία της Eugenia Primavesi 1, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4452
Η προσωπογραφία της Sonja Knips, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4453
Λιβαδι Με Παπαρουνες, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4454
Προσωπογραφία γυναίκας, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4455
Πορτρετο Γυναικας, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4457
Προσωπογραφία της Adele Bloch – Bauer IΙ, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4458
Προσωπογραφία της Friederike Maria Beer, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4459
Προσωπογραφία της Fritza Riedler, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4460
Προσωπογραφία της Hermine Gallia, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4461
Προσωπογραφία της Ria Munk III, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4462
Προσωπογραφία της Serena Pulitzer Lederer, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4463
Schloss Kammer στη λίμνη Attersee II, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4466
Η Μηλια, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4469
Μαύρο καπέλο με φτερό, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4474
Η Νυφη, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4475
Το Φιλι, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4476
Το Φιλι (Λεπτομέρεια), Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4477
Έρωτας, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4478
Μουσική ΙΙ, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4479
Οι τρεις σταθμοί της ζωής, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4481
Η Θυελλα, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4482
Νεροφίδα ΙΙ, Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4485
Ιουδηθ I (Λεπτομέρεια πρόσωπο), Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4491
Παλλάς Αθηνά (λεπτομέρεια), Γκούσταφ Κλιμτ
Γκούσταφ Κλιμτ
ΚΩΔ.4495
Ανδρεα Navagero Και Agostino Beazzano, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4508
Ο Χριστός φέρει το Σταυρό, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4523
Αγια Οικογενεια, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4556
Αγια Οικογενεια, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4559
Μαντονα Αλμπα, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4572
Μαντονα, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4582
Αγία Καικιλία σε έξσταση, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4613
Πορτρετο Γυναικας, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4619