Σπουδη ενός παιδιού, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4684
Σπουδή μιας πάλης, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4685
Σπουδή στη Παναγία & Παιδι, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4686
Ο Ευαγγελισμος, Σπουδή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4687
Λατρεία των μάγων, Σπουδή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4688
Η Καιόμενη Βάτος, Σπουδή 1, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4689
Η Στεψη Της Παναγιας, Σπουδή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4690
Σπουδή για Επιτάφιο Θρήνο, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4692
Ιησούς & Άγιοι, Σπουδή στη τέχνη 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4693
Ιησούς & Άγιοι, Σπουδή στη τέχνη 1, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4694
Η Παναγία βαστάζουσα, Σπουδή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4695
Κεφάλι γυναίκας, Σπουδή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4696
Σπουδή Αγίου 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4697
Σπουδή Αγίου 1, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4698
Σπουδη ενός ανδρός, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4700
Η Καιόμενη Βάτος, Σπουδή 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4701
Σπουδη στη φιλευσπαχνία, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4702
Σπουδη σε θλιμμένες φιγούρες, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4703
Παναγία με τον Υιό, Σπουδή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4704
Η σφαγή των νηπίων, Σπουδή 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4707