Φίλτρα & Πληροφορίες
Μακάριοι (δεξιά από τον Χριστό) (λεπτομέρεια), Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4343
Μακάριοι (δεξιά από τον Χριστό) Σίμων (λεπτομέρεια), Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4345
Το άγαλμα του Αγίου Πρόκολου, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4368
Η Ταφή, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4409
Αρχάγγελος Ραφαήλ και Τομπιας, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4514
Η Στέψη της Παναγίας (Ρεταμπλ Oddi), Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4526
Κεφαλή αποστόλου 3, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4549
Κεφαλή αποστόλου 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4550
Κεφαλι Αποστολου 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4551
Κεφαλή αποστόλου 1, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4552
Ανδρες (Λεπτομέρεια), Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4608
Η Ανάσταση του Χριστού, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4654
Ο Άγιος Γεώργιος & ο δράκος, Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
Ραφαέλο Σάντσιο (Ραφαήλ)
ΚΩΔ.4655
Αγία Αικατερίνη Αλεξανδρείας, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4656
Αγιος Σεβαστιανος, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4657
Κήρυγμα Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4665
Κηρυγμα Αποστόλου Παυλου, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4667
Σπουδή Αγίου 2, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4697
Σπουδή Αγίου 1, Ραφαέλο Σάντσιο
Ραφαέλο Σάντσιο
ΚΩΔ.4698