Φίλτρα & Πληροφορίες
Επιτάφιος Θρήνος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2332
Πάπας Άγιος Σίξτος Β, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2377
Πάπας Άγιος Σίξτος Β 1, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2378
Εξαγωγή της καρδιάς του Αγίου Ιγνατίου, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2382
Το όραμα του Αγίου Αυγουστίνου, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2384
Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης με αγγέλους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2389
Ο Άγιος Αυγουστίνος στο σπουδαστήριο του, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2397
Αγιος Σεβαστιανος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2399
Τελευταια Μεταληψη Αγίου Ιερωνυμου, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2407
Απόστολος Πετρος Αρνειται Τον Χριστο, Ρέμπραντ Χάρμενσοον βαν Ρέιν
Ρέμπραντ Χάρμενσοον βαν Ρέιν
ΚΩΔ.4009
Χριστός πλένει τα πόδια των Αποστόλων, Ρέμπραντ Χάρμενσοον βαν Ρέιν
Ρέμπραντ Χάρμενσοον βαν Ρέιν
ΚΩΔ.4025
Ο Προφητης Ιωνας προσεύχεται προ των πυλών της Νινευής, Ρέμπραντ Χάρμενσοον βαν Ρέιν
Ενταφιασμός, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4264
Μακάριοι (δεξιά από τον Χριστό) (λεπτομέρεια) 3, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4293
Μακάριοι - αριστερά από τον Χριστό (λεπτομέρεια), Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4315
Μακάριοι (δεξιά από τον Χριστό) (λεπτομέρεια) 1, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4340
Μακάριοι (δεξιά από τον Χριστό) (λεπτομέρεια) 2, Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι
ΚΩΔ.4341