Φίλτρα & Πληροφορίες
Η στέψη της Παναγίας και τέσσερις άγιοι, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2330
Επιτάφιος Θρήνος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2332
Αγια Τριαδα, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2334
Η Παναγία της θάλασσας, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2342
Παναγία με Οκτώ αγγέλους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2355
Η λατρεία του βρέφους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2366
Πάπας Άγιος Σίξτος Β, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2377
Εξαγωγή της καρδιάς του Αγίου Ιγνατίου, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2382
Ο νεκρός Χριστός, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2383
Το όραμα του Αγίου Αυγουστίνου, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2384
Αγιος Σεβαστιανος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2399
Τελευταια Μεταληψη Αγίου Ιερωνυμου, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2407
Η απόγνώση, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2409
Η εξέγερση των Εβραίων κατά του Μωυσή, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2412
Παναγια Με Βρεφος & 5 Αγγελους, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2418
Επιτάφιος Θρήνος - Ιησούς (λεπτομέρεια), Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2423
Επιτάφιος Θρήνος, Σάντρο Μποττιτσέλλι
Σάντρο Μποττιτσέλλι
ΚΩΔ.2424
Τραγουδι Των Αγγελων, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.2451
Παρηγορια, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.2455
Παναγια Με Αγγελους, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.2473
Ζηνοβιας & Ποιμενες, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.2479
Παναγια Των Ροδων, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.2519
Παναγια Στο Θρονο, Μπουγκερώ
Μπουγκερώ
ΚΩΔ.2560