Ο Χορος Των Ερωτιδεων, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1082
Γυμνό (1), Νίκος Κωστανταρέας
Νίκος Κωστανταρέας
ΚΩΔ.6908
Γυμνό (2), Νίκος Κωστανταρέας
Νίκος Κωστανταρέας
ΚΩΔ.6909
Γυμνό (3), Νίκος Κωστανταρέας
Νίκος Κωστανταρέας
ΚΩΔ.6910