Ο Χορος Των Ερωτιδεων, Νικόλαος Γύζης
Νικόλαος Γύζης
ΚΩΔ.1082