Μοναχικό κλήμα στο φθινοπωρινό τοπίο (1), Νίκος Κωστανταρέας
Νίκος Κωστανταρέας
ΚΩΔ.6921
Μοναχικό αμπέλι στο φθινοπωρινό τοπίο, Νίκος Κωστανταρέας
Νίκος Κωστανταρέας
ΚΩΔ.6922
Στον αμπελώνα, Νίκος Κωστανταρέας
Νίκος Κωστανταρέας
ΚΩΔ.6923