Σχέδιο πρωινής δόξας, Τογιοσιρο
Τογιοσιρο
ΚΩΔ.6241