μέσα μαζικής μεταφοράς, αγγλική σημαία
αγγλική σημαία
ΚΩΔ.580