Στην εποχη της Αρμονιας, Πωλ Σινιάκ
Πωλ Σινιάκ
ΚΩΔ.1360
Η Ρεγαττα, Πωλ Σινιάκ
Πωλ Σινιάκ
ΚΩΔ.1580
Λιμάνι στη Μασσαλία, Πωλ Σινιάκ
Πωλ Σινιάκ
ΚΩΔ.1647
Το Τουρμπανι, Πωλ Σινιάκ
Πωλ Σινιάκ
ΚΩΔ.1668
Αμουδερή παραλία, Πωλ Σινιάκ
Πωλ Σινιάκ
ΚΩΔ.1696