Φίλτρα & Πληροφορίες
Προσωπογραφία Κυρίας με Άσπρο Σκουφάκι, Πολυχρόνης Λεμπέσης
Πολυχρόνης Λεμπέσης
ΚΩΔ.1722
Η Κλεοπάτρα, Πολυχρόνης Λεμπέσης
Πολυχρόνης Λεμπέσης
ΚΩΔ.1741
Γυμνο, Πολυχρόνης Λεμπέσης
Πολυχρόνης Λεμπέσης
ΚΩΔ.1742
Καλαθι Με Φρουτα, Πολυχρόνης Λεμπέσης
Πολυχρόνης Λεμπέσης
ΚΩΔ.1746
Αρειος Παγος, Πολυχρόνης Λεμπέσης
Πολυχρόνης Λεμπέσης
ΚΩΔ.1789
Το Παιδι Με Τα Κουνελια, Πολυχρόνης Λεμπέσης
Πολυχρόνης Λεμπέσης
ΚΩΔ.1823