Ζωγράφος: Μαζαρίκ Λοιπές πληροφορίες: Απόσπασμα από το έργο - λεπτομέρεια. Αναπαραγωγή σε επιλεγμένο καμβά. Τελαρωμένο με δυνατότητα προσθήκης κορνίζας.