Αμεντέο Μοντιλιάνι, Ο ζωγράφος με τα χίλια πρόσωπα

Ο Μοντιλιάνι έκανε έκλυτο βίο με καταχρήσεις και αγοραίες γυναίκες. Έπασχε από φυματίωση και ήθελε να κρύψει την ασθένεια και να αποφύγει τον στιγματισμό. Σε διάστημα πέντε ετών (1915-1920) Μοντιλιάνι ζωγράφισε πάνω από τριακοσίους πίνακες, πραγματοποιώντας παράλληλα την πρώτη – και τελευταία- του έκθεση το 1917. Εμπλουτίσαμε και ενημερώσαμε ένα μέρος των πινκάνων ζωγραφικής του ζωγράφου στην Artivity. Δείτε την συλλογή πατώντας εδώ ή διαβάστε περισσότερα για τη ζωη του ζωγράφου στο Zografoi.gr.