Εισαγωγή
Χρησιμοποιούμε ενδεδειγμένους και ασφαλείς τρόπους συναλλαγών – πληρωμών. Η ARTIVITY δεν διατηρεί κανένα κωδικό ή στοιχείο πρόσβασης που αφορά οικονομικό ηλεκτρονικό λογαριασμό πελάτη, ούτε είναι απαραίτητος τέτοιος κωδικός ή στοιχεία για την πληρωμή. Γι’ αυτό ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει επικύρωση / επικαιροποίηση στοιχείων οικονομικού λογαριασμού ή κωδικών.

Αντικαταβολή
Με την υπηρεσία αυτή εξοφλείτε τη στιγμή της παράδοσης. Η ARTIVITY δεν ελέγχει τον τρόπο είσπραξης του ποσού της αντικαταβολής, δηλαδή αν αυτό θα είναι με μετρητά, μέσω POS ή μέσω και των δύο μεθόδων. Γενικά για πληρωμή στην πόρτα σας, χρησιμοποιούνται μετρητά, ενώ για πληρωμή της αντικαταβολής στη reception είναι εφικτό και το POS, ανάλογα με την πολιτική της COURIER. Η αντικαταβολή είναι εφικτή μόνο με την μεταφορική επιλογής της ARTIVITY, και για παραγγελίες μέχρι 300€.

Τραπεζική συναλλαγή
Γίνεται πληρωμή μετά την παραγγελία με κατάθεση σε τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή EUROBANK. Τα λεπτομερή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών εμφανίζονται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η πληρωμή θεωρείται οριστική μόνο μετά την επιβεβαίωσή της από το λογιστήριο. Για τούτο πιθανόν να υπάρξει καθυστέρηση, ιδίως αν η κατάθεση γίνεται διατραπεζικά (π.χ. από λογαριασμό πελάτη σε ΕΘΝΙΚΗ, στέλνονται χρήματα στο λογαριασμό της ARTIVITY σε EUROBANK). Επειδή στις συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών υπάρχει επιβάρυνση, ορίζεται ως όρος και αναφέρεται, ότι τα έξοδα συναλλαγής / μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.

Πιστωτικές – Χρεωστικές κάρτες
Γίνονται δεκτές οι περισσότερες πιστωτικές χρεωστικές κάρτες MASTERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS, DINERS. Για τις συναλλαγές αυτές, εφαρμόζεται ασφαλής μέθοδος συναλλαγής όπως αναφέρεται παρακάτω.

PAYPAL
Ο παγκόσμιας εμβέλειας τρόπος πληρωμών. Και με αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζεται ασφαλής μέθοδος συναλλαγής όπως αναφέρεται παρακάτω.


Ασφαλής μέθοδος ηλεκτρονικών συναλλαγών πληρωμής παραγγελίας.

Για την ασφάλεια συναλλαγών έχει επιλεγεί η μέθοδος της αναδρομολόγησης (redirecting) κατά την πληρωμή. Ο πελάτης, δεν δίνει τα ευαίσθητα στοιχεία συναλλαγής στην ιστοσελίδα της ARTIVITY. Μεταφέρεται προσωρινά στην σελίδα του συμβεβλημένου πιστωτικού ιδρύματος, εκτελεί εκεί την εισαγωγή του αριθμού κάρτας, CVV, ή άλλων στοιχείων απαραίτητων και προχωράει όπως του υποδεικνύεται. Οι σελίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι πιστοποιημένες και διαπιστευμένες για την ασφάλεια που απαιτείται όταν εισάγονται ευαίσθητα στοιχεία οικονομικών λογαριασμών. Επίσης αυτές οι σελίδες ενημερώνονται ως απαιτείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να διαθέτουν πάντα την μέγιστη ασφάλεια.
Όταν πληρωθεί το ποσό, η σελίδα του πιστωτικού ιδρύματος, επιστρέφει μόνο μια απάντηση στην ARTIVITY για την επιτυχή μεταφορά. Κανένα άλλο στοιχείο της κάρτας, ή του λογαριασμού PAYPAL δεν έρχεται στην ARTIVITY.