Εισαγωγή

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων και επιστροφών διαρκεί 14 ημέρες. Εάν έχουν περάσει 14 ημέρες από την παραλαβή σας, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.

Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει εφόσον έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάστασης εντός του προαναφερόμενου χρονικού ορίου, και αν δεν είναι εφικτός κάποιος εναλλακτικός τρόπος αποκατάστασης της επιτυχούς αποστολής. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί η επιστροφή χρημάτων, αυτή μπορεί να περιοριστεί στην αξία των ειδών (ολική ή μερική αναλόγως της αμοιβαίας συμφωνίας). Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό, η επιστροφή σε πιστωτική κάρτα.

Επιστροφή ειδών λόγω μη ικανοποίησης

Αν κατόπιν επικοινωνίας, υπάρχει ζήτημα ικανοποίησης από το είδος που παρελήφθη και αν το ζήτημα δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί λόγω υπαιτιότητας της επιχείρησης, ή λόγω μη ευκρινών εξηγήσεων γύρω από την περιγραφή των προδιαγραφών του, παρόλο που ο πελάτης έδωσε την απαραίτητη προσοχή στην κατανόησή και ανάγνωση αυτών, εξετάζεται η αποκατάστασή του, ή ανταλλαγή με άλλο. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μεταφορικών των αποστολών αναλαμβάνονται από τον αγοραστή.

Βασικός όρος για οποιαδήποτε επιστροφή
Σε οποιαδήποτε συμφωνία επιστροφής ειδών, πρέπει αυτά να είναι εντελώς αχρησιμοποίητα και στην γνήσια συσκευασία τους, η οποία πρέπει να έρχεται ολόκληρη και να εμπεριέχει όλες τις σημάνσεις, ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΥ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ, Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ όπως αυτές υπήρχαν κατά την παράδοσή του. Αναγνωρίζεται από την επιχείρηση η φθορά στην συσκευασία που έχει επέλθει για να ανοιχτεί από τον αγοραστή.


Η ARTIVITY αποσκοπεί να εξασφαλίσει μια ειλικρινή και έμπιστη εμπειρία αγορών για το κοινό της. Παραμένει προσηλωμένη στην ποιότητα και στην ασφαλή μεταφορά των ειδών της προς τον αγοραστή. Έχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και μόνο έμπιστα και έμπειρα στελέχη θα λάβουν τις απόψεις σας, τα ζητήματα που πιθανά ανακύψουν και κάθε παρατήρηση που αφορά το κομμάτι της ασφαλούς και αξιόπιστης μεταφοράς και παραλαβής, καθώς και μετααγοραστικής ικανοποίησης για το προϊόν.

Χτίζουμε με αφοσίωση και επιμονή την ξεχωριστή και διαρκή σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας!