Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στο καταναλωτικό κοινό, πληροφόρηση για την ποικιλία των θεμάτων που εμπορευόμαστε και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Κάθε χρήστης, που χρησιμοποιεί τη σελίδα, τις λειτουργίες της και το περιεχόμενό της, είτε αυτός δρα αυτόνομα ως πρόσωπο, ή δρα ως εκπρόσωπος, κατά εξουσιοδότηση ή εντολή, ή άμεσα ως φορέας ή εταιρεία, υπόκειται και δέχεται τους παρακάτω όρους. Η γνωστοποίησή τους, πρέπει να γίνεται από το χρήστη, προς όλους τους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους. “Χρήση” της σελίδας, σημαίνει μεταξύ άλλων και όχι περιοριστικά, κάθε επίσκεψη σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής, παραγγελιοληψία, αποτύπωση οθόνης, αποστολή οποιουδήποτε περιεχομένου της με οποιονδήποτε τρόπο, αναζήτηση των ταυτοτικών της όρων ή αναφορά της με οποιονδήποτε τρόπο. Ορισμένοι όροι, και συνθήκες που περιγράφονται κάτωθι δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη επίσκεψη περιεχομένου.

Επέκταση όρων
Η παρούσα ορολογία, αφορά και στην φιλοξενία (hosting) της σελίδας, τόσο του κυρίως κορμού της όσο και των επεκτάσεών της, αλλά και τα παρεμφερή παρακλάδια σε κοινωνικά δίκτια, κοινότητες αγορών (marketplaces). Αφορά επίσης και λοιπών εκφάνσεων εξουσιοδοτημένης επέκτασης και διάδοσης του περιεχομένου της, ηλεκτρονικά, έντυπα, φραστικά, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Πνευματική ιδιοκτησία
Ως εκ των άνω, κάθε διατύπωση περιεχομένου, στρατηγικές marketing που εκφράζονται, διαρρύθμιση, παράγραφοι κειμένου, κώδικας που εμφανίζεται ή γίνεται να αποκαλυφθεί με ειδικά εργαλεία του λογισμικού περιήγησης, και γενικότερα τακτική πωλήσεων και έκφρασης εντός της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν έμπνευση, εργασία, και επίδοση, που διέπεται πνευματικών δικαιωμάτων ανήκοντα στην ARTIVITY(ΤΜ). Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους λεκτικά, ηλεκτρονικά, γραφικά ή με άλλο τρόπο και σε κάθε μέσο.

Σκοπός
Σκοπός της ιστοσελίδας, και όλων των πιθανών επεκτάσεων αυτής, είναι η εμπορική επίδοση και η επίτευξη πωλήσεων, περιοριστικά και συγκεκριμένα, μέσα στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι. Επομένως και η έρευνα εντός αυτής, από τους περιηγητές, κάθε συμβουλευτική, και κάθε επικοινωνία, θεωρείται εφικτή, νόμιμη και θεμιτή όταν συντάσσεται του παρόντος.

Είδη και Υπηρεσίες που παρέχονται
Παρέχονται διακοσμητικά είδη με εικόνα, ξύλινες κορνίζες, πλαίσια, και γενικά διακοσμητικά είδη. Γίνονται επ’ αυτών εργασίες βελτιστοποίησης, γραφιστικά, χειρωνακτικά, τεχνικά με διαδικασίες και μεθόδους που είτε ενδείκνυνται και έχουν καθιερωθεί γενικά, ή είναι δημιούργημα της επιχείρησης. Ακόμη. είναι εφικτές συμβουλές διακόσμησης, εργασία αποτύπωσης και βελτίωσης πάνω σε αναπαραγωγές θεμάτων πελατών, και άλλες άυλες ενέργειες υπό την μορφή υπηρεσίας, ή απλά ενημέρωσης. Κάθε ενέργεια που αφορά αλληλεπίδραση με θέμα, κατόπιν ερώτησης ή παραίνεσης συναλλαζομένου, αποτελεί κατ’ εντολή εργασία που δύναται να ανατίθεται ακόμη και φραστικά, μέσω συνομιλίας, τηλεφωνικής ή άμεσης, ή με ανταλλαγή μηνυμάτων όλων των ειδών, μέσα από φόρμες, ή κείμενο ή φωτογραφίες που δύνανται να μεταφέρονται με όλους τους εφικτούς τρόπους. Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας, αν και αυτή μπορεί να ζητηθεί πριν ή και μετά την έναρξη της ενέργειας.

Θέματα πελατών
Οι πελάτες. μπορεί να διαθέτουν θέματα κατά δήλωση δικά τους. Για την δήλωση αυτή φέρουν την αποκλειστική ευθύνη. Η επεξεργασία επ’ αυτών γίνεται ώστε να τα διαθέσουν τα ίδια ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, για προσωπική τους χρήση, εντός των ιδιωτικών ή επαγγελματικών τους χώρων.

Εξουσιοδοτήσεις πελατών προς την ARTIVITY
Λόγω της εμπειρίας και της γνώσης της επιχείρησης στον εικαστικό τομέα, μπορεί αυτή να προτείνει στους πελάτες τρόπους, αγορές και κανάλια απόκτησης εικόνων, αντικειμένων διακόσμησης, εργαλείων, περιεχομένου πληροφόρησης, εκπαίδευσης, η γενικά άλλου υλικού γύρω από τέχνη, διακόσμηση και τεχνοτροπίες. Ωστόσο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, των συνεργασιών, αλλά και του στόχου της άρτιας αγοραστικής εμπειρίας και εξυπηρέτησης προς τον πελάτη – αποδέκτη, ή ARTIVITY, προτείνει και αναλαμβάνει εξουσιοδοτήσεις από τους πελάτες, μέσω δηλώσεων τους για την ολοκλήρωση για λογαριασμό τους, ενεργειών, λήψεων, αγορών, συμφωνιών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις είναι:

  1. ο εξουσιοδοτών να είναι πελάτης, ή δυνητικός πελάτης
  2. ο εξουσιοδοτών να δηλώνει την χρήση του αντικειμένου της εξουσιοδότησης
  3. να συμβιβάζεται με τους όρους χρήσης του αντικειμένου της εξουσιοδότησης όπως ορίζουν οι διαθέτοντες αυτό.

     

Προσωπικά δεδομένα
Τα δεδομένα των χρηστών δηλώνονται στην σελίδα, είτε άμεσα από τους χρήστες ή μέσω συγκατάθεσής τους, όταν οι ίδιοι αδυνατούν να τα δηλώσουν. Σκοπός συγκέντρωσης δεδομένων είναι η διερεύνηση, διεκπεραίωση, εξέταση, κάθε είδους συνεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων και αποσκοπεί πρωτίστως στην εμπορική διάδοση της επιχείρησης, αλλά και στην επέκταση των αρχών και ηθών που διέπουν την λειτουργία της και τους στόχους της. Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να αιτηθεί ενημέρωση για τα στοιχεία που φυλάσσονται, να επέμβει στην διόρθωσή τους, και να αιτηθεί τον περιορισμό τους, ή την διαγραφή τους όταν αυτό είναι εφικτό. Τα δεδομένα που φυλάσσονται κατόπιν οικονομικής συναλλαγής, ή κατόπιν δοθείσας εντολής εργασίας, ή παραγγελίας προς την ARTIVITY, εξετάζονται περεταίρω όσον αφορά τον περιορισμό ή την διαγραφή τους, στο μέτρο που αυτά εξυπηρετούν και λοιπούς σκοπούς, όπως (ενδεικτικά) φορολογικούς, ή εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δεδομένα φυλάσσονται για δέκα έτη, ή για όσο εξυπηρετούν λοιπούς σκοπούς όπως (ενδεικτικά) προαναφέρθηκε, +δέκα έτη.
Η ARTIVITY δεν δημιουργεί προφίλ των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων με αυτοματοποιημένο τρόπο.
Η ARTIVITY διαθέτει το e-mail artivity.gr@gmail.com, για επικοινωνίες που αφορούν το συγκεκριμένο εδάφιο και γενικά ζητήματα των υποκειμένων για τα προσωπικά τους δεδομένα.

Περιεχόμενο και τιμές
Το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, μπορεί να μεταβάλλεται κατά βούληση και κατά τις ανάγκες της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στις τιμές, σε ποσοστό που ορίζεται για την ζώνη έδρας της επιχείρησης. Άλλες περιοχές που έχουν τυχόν χαμηλότερο ΦΠΑ τυγχάνουν ωφέλειας, την διαφορά του ποσοστού αυτού, μόνον και εφόσον η συναλλαγή αφορά χοντρική πώληση και φυσικά αγαθά.

Άδεια
Σε κάθε επισκέπτη, πελάτη, ή ενδιαφερόμενο παρέχεται μια αυτονόητη, στιγμιαία, μη μεταβιβάσιμη άδεια για ίδια χρήση. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση αυτής της άδειας πέραν της ατομικής / οικογενειακής και σε ιδιωτικό χώρο χρήσης. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της άδειας αυτής για σκοπούς άλλους από αυτούς που ρητά αναφέρονται στο παρόν.
Συμφώνως τούτων απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάδοση, διάδοση των δεδομένων της σελίδας πέραν του μέσου βάσει του οποίου αποκτήθηκε η άδεια, αλλά και η δημόσια προβολή με οποιονδήποτε τρόπο φυσικό ή ηλεκτρονικό (streaming, remote desktop κλπ).

 

Ευθύνη
Η ευθύνη της ARTIVITY έναντι τρίτων περιορίζεται αποκλειστικά στην ποιότητα των φυσικών ειδών που παρέχει. Η ευθύνη αυτή εξαντλείται και εκπληρώνεται στο οικονομικό τίμημα το πολύ ίσο με την αξία του είδους και μόνον εφόσον αυτό έχει πωληθεί επισήμως. Θέση αποζημίωσης αποτελεί ισοτίμως της οικονομικής και η αντικατάσταση του είδους με εφάμιλλο. Πέραν αυτής δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για λοιπές ζημιές οποιασδήποτε φύσης και υπόστασης έναντι τρίτων που μπορεί να προκύψουν από χρήση ειδών, περιεχομένου της σελίδας ή επεκτάσεων αυτής, του ονόματος, της φήμης, ή οποιουδήποτε φυσικού, νοητού χαρακτηριστικού της επωνυμίας, και άλλου ότινος και όποιου αφορά την ARTIVITY.


Η σελίδα περιγράφει σε ειδικές ενότητες, τους τρόπους αποστολής, πληρωμής και ασφάλειας συναλλαγών, επιστροφών, επικοινωνίας, και εγγύησης ασφαλούς παράδοσης. Μέλημα και μέριμνα της ARTIVITY είναι η σωστή ενημέρωση του πελάτη, η κατοχύρωσή του και τέλος η εξασφάλισή του για να έχει την μέγιστη και βέλτιστη αγοραστική εμπειρία, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών αγορών και εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα.

 


Σε περίπτωση νομικής διαφωνίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της επιχείρησης. Αυτό επεκτείνεται και σε οικονομικές διαφορές που αφορούν συναλλαγές.